HETPALEIS
 
 
divider
Opdracht

Opdracht 1

Voor deze opdracht kruip je in de huid van de scenograaf. Een scenograaf is iemand die – in overleg met de regisseur – het uitzicht van de voorstelling ontwerpt. Hij is o.a. verantwoordelijk voor het decor, de kostuums, de belichting en de attributen.

Je kiest een bepaalde scène uit De Storm en vraagt je af hoe die eruit zou kunnen zien op een podium.

Voor de uitwerking hiervan heb je drie verschillende mogelijkheden: je geeft een gedetailleerde beschrijving van jouw scenische ideeën OF je maakt een maquette OF je maakt een collage, waaruit je scenische ideeën duidelijk worden.

Tijdens dit proces kan je best een notitieboekje bijhouden, waarin je je bevindingen, ideeën en creaties kan optekenen.

Nadien is er de mogelijkheid om jouw werkstuk op te sturen naar destorm.hetpaleis.be, waar regisseur Piet Arfeuille commentaar kan leveren op jouw creatie.

[ naar Verwerking... ]