HETPALEIS
 
 
divider
Beoordeling
Onderdelen Zeer goed Goed Erg matig
Begrijpen van het stuk en de gekozen scène Je kan de scène kaderen in het verhaal van De Storm en begrijpt de diepere betekenissen van het verhaal. Je begrijpt waarover de scène gaat, maar kan die niet plaatsen in het geheel van het verhaal. Het lijkt alsof je zowel de scène als het verhaal niet begrijpt.
Verwerking van de taak van de scenograaf Je hebt een zeer goed inzicht in alle functies van de scenograaf en hebt die allemaal verwerkt in je ontwerp. Je begrijpt de functies van de scenograaf, maar hebt slechts met enkele rekening gehouden in je ontwerp. Je begrijpt niet wat de functies zijn van de scenograaf.
Inzicht in en verwerking van de regiekeuzes van Piet Arfeuille Je weet welke thema’s belangrijk zijn voor Arfeuille en je hebt die thema’s op je eigen manier verwerkt in je ontwerp. Je begrijpt de denkpistes van Arfeuille, maar je hebt het gevoel dat de verwerking in je ontwerp nog niet optimaal is. Je begrijpt de denkpistes van Arfeuille in relatie tot het stuk niet.
Creativiteit Je ontwerp is eigenzinnig en origineel en is een verrijking voor het stuk. Je ontwerp getuigt van een goed inzicht van het stuk. Je ontwerp is weinig persoonlijk.
Presenteerbaarheid je hebt het gevoel dat je je werkstuk met overtuiging kan voorleggen aan de regisseur. Je bent tevreden over je werkstuk, maar weet nog niet goed hoe je het kan voorleggen aan de regisseur. Met dit ontwerp durf je niet naar de regisseur toe te stappen.

 

[ naar Afsluiting... ]